Головна

Колектив відділу

Загальні відомості

Система освіти

Освітні округи

Випускникам шкіл

Наші досягнення

План роботи

Наради

Державні закупівлі

Учнівське самоврядування

Освітянські обрії

Співпраця з  РВ УМВС

Нормативні документи

Накази

 

 

 

НовиниПриймальняФотогалереяВідео

 

 

ПМПК

Психолого-медико педагогічна консультація.

СКЛАД  САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

1. Свінціонік Людмила Григорівна – завідувач ПМПК, дефектолог, логопед, олігофренопедагог.
2. Крот Оксана Ростиславівна  – консультант ПМПК, практичний психолог.
3. Бредун Марія Олександрівна – консультант ПМПК, дитячий психіатр.
4. Сульза Віктор Володимирович – консультант ПМПК, невролог. 


 Комплексне діагностичне обстеження дітей, які мають порушення мовлення, інтелектуального розвитку та поведінки здійснюється  у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) 
за адресою: м. Сарни, вул. Ковельська 9, тел.2-22-85


При собі необхідно мати такі документи:

* картку стану здоров’я і розвитку дитини;
* історію розвитку дитини (форма 112/о);
*зошити з математики та рідної мови (якщо дитина навчається), малюнки;
* розгорнуту педагогічну характеристику із загальноосвітньої школи чи дошкільного закладу, у якому перебуває дитина;
*індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда (якщо дитина має інвалідність);
*документи про додаткове обстеження дитини (якщо такі є).


Графік роботи Сарненської районної ПМПК
   Районна психолого-медико-педагогічна консультація працює щоденно, надає консультації та рекомендації батькам, вчителям та директорам шкіл. Згідно графіку проводить обстеження дітей два рази на місяць, щомісячно.

Перелік нормативно-правових та інструктивно-методичних документів з організації індивідуального навчання , які повинні бути в навчальному закладі

 1. Накази про зарахування учня ( учениці) до закладу та переведення з класу в клас.
 2. Особова справа:

- заява батьків
- довідка ЛКК
- витяг з протоколу ПМПК
- копії посвідчень про інвалідність
- індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда
- копія свідоцтва про народження
3. Погодження відділу освіти про організацію  індивідуального навчання.
4. Рішення педагогічної ради.
5. Наказ по школі про організацію індивідуального навчання
6. Тижневе навантаження педагогічних працівників
7. Індивідуальний робочий план
8. Календарні та поурочні плани вчителів
9.Матеріали контролю за якістю та результативністю індивідуального навчання:
- записи у книзі внутрішнього шкільного контролю
- накази в книзі з основної діяльності
- записи в книзі протоколів засідань педагогічної ради
10. Матеріали роботи практичного психолога
11. Журнал обліку індивідуальних занять з учнями.
12. Матеріали роботи з батьками діти, яких навчаються на індивідуальному навчання

Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксується у довідці підписаній директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання. В кінці навчального року довідка здається завідувачу ПМПК.

Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, розклад навчальних занять погоджується ( письмово) з батьками учнів.

Індивідуальні навчальні плани складаються на основі типових навчальних  планів затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учнів, які навчаються за індивідуальною формою має відповідати вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти.

Вади психофізичного та (або) розумового розвитку

Нормативні документи

Перелік документів,
необхідних для представлення дитини на ПМПК

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.
1. Коли батьки разом з дитиною приходять на ПМПК з метою отримання первинного консультування щодо особливостей розвитку дітей та корекційно-розвиткової допомоги, що здійснюється консультантами відповідної фахової спеціалізації, тоді батькам бажано мати з собою:
- характеристики педагога, психолога дитячого закладу, де перебуває дитина;
- малюнки, аплікації - для дошкільників;
- для учнів - шкільні зошити, в яких представлені роботи, що найбільше характеризують проблеми дитини в навчанні та поведінці;
- паспорт.
2. У випадку, якщо батьки разом з дитиною приходять на ПМПК з метою поглибленого психолого-педагогічного вивчення й подальшого визначення типу програми навчання та виховання для дитини, тоді потрібен такий пакет документів:
- паспорти батьків або опікуна (копія: перша сторінка, прописка), у разі опікунства – опікунське посвідчення;
- свідоцтво про народження дитини (копія);
- картка стану здоров?я і розвитку дитини (додаток 1);
- історія розвитку дитини (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях);
- якщо дитина з інвалідністю, то повинна бути індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (від 0 до 18 років) – видається у ВКК згідно наказу МОН України від 08.10.2007 № 623;
- зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки;
- висновки шкільної ПМПК про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
- документи про додаткове обстеження дитини (якщо такі є);
- письмова заява батьків або осіб, які їх замінюють, щодо проведення психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні ПМПК, та згода на обробку персональних даних, отриманих в процесі вивчення  (Додаток 2)
- у випадку відсутності одного з батьків на засіданні ПМПК, надається його письмова заява про згоду на проведення психолого-педагогічного вивчення дитини та обробку персональних даних (Додаток 3).
 При відсутності батьків взагалі додаються документи, які підтверджують їх відсутність: рішення суду про позбавлення батьківських прав, розшук, смерть, про тяжку хворобу тощо. 

Тоді особа, яка представляє дитину на ПМПК (за умови відсутності батьків або осіб, які їх замінюють) обов’язково оформлює доручення на представлення інтересів дитини під час обстеження.

А Л Г О Р И Т М 
роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою

Нормативно-правове забезпечення.

 • Закон України «Про освіту».
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
 • Закон України «Про охорону дитинства».
 • Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян  та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 (із змінами).
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462.
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей  з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №607.
 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184\28314.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304. 
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (початкова школа).
 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів,   затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 №412  «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 №466, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами).
 • Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованим    в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369.
 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)  у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602.
 • Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»  та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затверджене наказом  Міністерства  освіти і науки України  від 11.12.2000   №579,  зареєстрованим в  Міністерстві  юстиції  України   19.12.2000  за  №923/5144  (у  редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187) із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 №115.
 • Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»  та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306,  зареєстрованим   в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за №354/26799.
 • Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України   від 07.07.2004 №569/38, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за №931/9530 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 №623/61).
 • Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013  №72/78.
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2012 №430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2012 за   №1173/21485.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 №1/9-154 «Щодо надання роз’яснення».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».  
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 №1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям  з особливими освітніми потребами».

  Загальні положення

  Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти   є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється  у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. При цьому, відповідно до ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється за груповою чи індивідуальною формами навчання    і не передбачає їх одночасного поєднання (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1\9-3).
  При організації індивідуального навчання слід  звертати увагу на наступне:

  1. Індивідуальна форма навчання забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів.
  2. Заява подається на ім’я директора школи від одного з батьків  або їх законних представників.
  3. У заяві обов’язково вказуються терміни організації навчання, дата подання заяви (початок занять – не раніше, ніж через 2-3 дні з моменту подачі заяви), кількість годин, підстава для збільшення годин (відмова               від збільшення годин).
  4. Для організації навчання за індивідуальною формою учнів, які  за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, до заяви додається довідка тільки за формою первинної облікової документації  № 080-1/о «Довідка  про потребу дитини (дитини інваліда) у домашньому догляді» (далі – Довідка № 080-1/о).
  5. Збільшення кількості годин для організації індивідуального навчання поширюється на учнів:
  6. які мають статус дитини-інваліда або інваліда з дитинства (додається копія відповідного посвідчення); 
  7. які мають особливі освітні потреби та потребують інших додаткових заходів навчально-виховного процесу (додається витяг з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації).
  8. Батьки (особи, які їх замінюють) пишуть заяву (за наявністю відповідної медичної довідки) про звільнення їх дитини від уроків з тих предметів, які вказані у довідці лікувальної установи.
  9.  Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, повинен відповідати вимогам Державного стандарту початкової загальної  освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
  10. Учні з особливими освітніми потребами навчаються за відповідними планами і корекційними програмами. Навчання здійснюють педагоги, які пройшли відповідну курсову перепідготовку. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями), щороку розміщуються на офіційному сайті МОН.

  Випускникам, які навчалися індивідуально за навчальними планами  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, видається документ про освіту встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були. У додатку до документа  про відповідну освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі навчання.

  1. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів  є тематичне, семестрове, річне.
  2. Учні, які навчаються за індивідуальним навчальним планом  до кінця навчального року рішенням педради та відповідним наказом  по школі звільнюються від навчальних екскурсій та навчальної практики  (за умови     їх проведення).
  3. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації здійснюється  у встановленому порядку на загальних підставах.
  4. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» на загальних підставах.
  5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у навчанні можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення  у навчанні» .
  6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він  є, на загальних підставах.

  Організація навчання за індивідуальною формою

 • Один із батьків або їх законний представник подає заяву директору загальноосвітнього навчального закладу про зарахування на індивідуальну форму навчання їх дитини, яка за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад (вказуючи терміни). До заяви додаються довідка форми  № 080-1/о, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення «Дитина-інвалід» або «Інвалід з дитинства» (за умови їх наявності) (додаток 1).
 • Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу  на підставі заяви одного з батьків (або їх законного представника), довідки форми  № 080-1/о, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, копій посвідчень (за умови  їх наявності) згідно з вимогами  п. 5 р. І та п. 2 р. ІV Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах звертається з поданням до відділу освіти молоді та спорту Сарненської РДА , щодо погодження організації навчання за  індивідуальною формою   для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад    у 201__/201__ навчальному році (або вказується конкретний термін) та затвердження кількості годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану (додаток 2).
 • Начальник відділу освіти молоді та спорту (за умови відповідного оформлення документів навчальним закладом) на підставі поданих матеріалів видає наказ (додаток 3).
 • Директор навчального закладу видає наказ «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (або конкретного учня) (додаток 4). На учнів, стосовно яких подані документи після початку навчального року, наказ видається окремо, із зазначенням конкретних термінів.
 • Директор навчального закладу подає на затвердження  до завідувача ПМПК персональний склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання (додаток 5).
 • Директор навчального закладу видає наказ «Про розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (конкретного учня) за індивідуальною формою у 201__/201__ навчальному році» (додаток 6).
 • Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу за погодженням  з відділом  освіти молоді та спорту (додатки 7-8). Індивідуальні навчальні плани складаються за участю одного з батьків (законних представників) на основі робочих навчальних планів, які затверджені в установленому порядку і складені на підставі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану конкретного класу (нозології).
 • Якщо учень звільнений за станом здоров’я від вивчення окремих предметів (за відповідною довідкою і наказом по навчальному закладу, то в  індивідуальному навчальному плані поруч з назвою цього предмета робиться запис: «Звільнений. Наказ від___ №_______». Також робиться примітка про те, що години, які виділені на вивчення цих предметів перерозподілені між іншими предметами індивідуального навчального плану.
 • Якщо у висновку психолого-медико-педагогічної консультації міститься запис про те, що учень потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку навчання здійснюється за відповідною корекційною програмою за умови, що педагоги мають спеціальну підготовку.
 • Учителі, які здійснюють індивідуальне навчання, на підставі існуючих програм і з урахуванням годин індивідуального навчального плану, розробляють індивідуальні програми (додаток 9), складають календарні плани і подають на погодження заступнику директора з навчально-виховної роботи. Індивідуальні програми затверджуються директором навчального закладу. При складанні індивідуальних навчальних програм і календарних планів необхідно керуватися інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення базових дисциплін (оновлюються щорічно). При складанні календарного плану обов’язково враховується виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт.
 • Розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів (їх законними представниками) і затверджується директором навчального закладу (додаток 10).
 • Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах звичайного зразка, з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. У класному журналі на лівому полі всіх сторінок робиться відповідний запис (додаток 11).
 • Адміністрацією навчального закладу здійснюється контроль за організацією змістовного дозвілля учнів, які навчаються  за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності. Також ці учні залучаються до участі у предметних (творчих) олімпіадах, конкурсах тощо.
 • Зразок заяви про зарахування на індивідуальну форму навчання
 • Зразок написання наказу про розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (або конкретного учня) за індивідуальною формою у 201_/201_  навчальному році
 • Зразок написання наказу про організацію навчання учнів (або учня  (вказати конкретне прізвище)за індивідуальною формою у 201_/201_ навчальному році
 • Зразок написання подання щодо погодження організації і затвердження кількості годин індивідуального навчання
 • Зразок написання персонального складу педагогічних працівників,які будуть здійснювати навчання учня 5-Б класу Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 000 Пилипенка Петра Сергійовича
 • Розклад індивідуальних  навчальних занять учня 5-Б класу Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №ООО Пилипенка  Петра Сергійовича
 • Пам’ятка для батьків (у частині загальної середньої освіти)(розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Освіта осіб з особливими потребами»)
 • Особливості організація індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку, якщо батьки відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної школи
 • Особливості індивідуального навчання дітей різних категорій із психофізичними вадами
 • Особливості процесу навчання дітей із вадами інтелекту
 • Психолого-педагогічний супровід учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні

 

 

 

 

АРХІВ НОВИН