Головна

Колектив відділу

Загальні відомості

Система освіти

Освітні округи

Випускникам шкіл

Наші досягнення

План роботи

Наради

Державні закупівлі

Учнівське самоврядування

Освітянські обрії

Співпраця  з   РВ  УМВС

Нормативні документи

Каталог сайтів

 

 

 

НовиниПриймальняФотогалереяВідео

 

Питання оновлення змісту і

запровадження         компетентнісного

підходу – основа реформи середньої

школи. Ми повинні навчити наших

дітей використовувати знання і

вміння, які вони отримали, для

вирішення повсякденних життєвих

ситуацій.
                                                                                                       

 Л.Гриневич


Сьогодні освіта  починає займати провідне місце у стратегії державної політики країни. Якісні  показники розвитку освіти визначають ефективність суспільного поступу України у забезпеченні та гарантуванні права на здобуття безкоштовної якісної загальної середньої освіти.


         На відміну від традиційної освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності. Демократичне спрямування навчання дає людині можливість підготуватися до життя у швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності. «Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які узгодженні країнами Європейського Союзу, і які сьогодні потрібні сучасному українцю. Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи», –  таку вимогу зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.


Оновлення освіти полягає в переході на новітні  педагогічні та управлінські технології. А тому на навчальні заклади покладаються такі  завдання: заклади освіти мають довести  свою спроможність розв’язувати на сучасному рівні як традиційні, так і нові завдання, бути гарантом  культурного і морального розвитку конкретного населеного пункту;  довести відповідність освітнього процесу  державним освітнім стандартам.

Реалізація цих завдань передбачає:


- застосування активних та інтерактивних методів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників;


- співпрацю та співтворчість із питань дослідження проблем новаторства та використання кращої світової практики з цього питання через систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників;


- формування психологічної готовності педагогічних працівників до роботи з ІКТ та їх подальше впровадження в навчально-виховний процес в умовах інноваційного розвитку освіти.


2016 – 2017 навчальний рік буде спрямований на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:


- забезпечення реалізації районних програм;


- збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;


-забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та створення умов для навчання більшості учнів у першу зміну;


-поліпшення якості освіти; забезпечення диференціації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення якісної  допрофільної   освіти,   підготовки   дітей   до   свідомого   обрання   профілю подальшого    навчання; запровадження    компетентнісного    підходу    до    організації навчального процесу;


-створення та забезпечення належного функціонування опорних шкіл;


-покращення навчально-матеріального забезпечення навчальних закладів;


-створення умов для професійної  свободи, творчого пошуку, ініціативи педагогів;


-упровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти, як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;


-дотримання безпеки життєдіяльності  учасників навчально-виховного процесу;


-сприяння розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої молоді;


-розвиток позашкільної освіти та збільшення чисельності учнів, охоплення позашкільною освітою;


-посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;


-розвиток фізкультурно-масової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта

Середня освіта

Позашкільна освіта

Педагогічні кадри

Обдаровані діти

Комп'ютеризація...

Фізична культура

Соціальна робота

Фінансування

 

                  АРХІВ НОВИН